top of page

Regulamin korzystania z usług

ZASADY I WARUNKI

Mamy prawo odmówić świadczenia usługi bez wytłumaczenia.

 

Nie ma zwrotu pieniędzy po wykonaniu sesji, masz prawo wycofać zamówienie do 2 dni przed wyznaczonym dniem. Jeżeli były już wpłacone środki, wykonamy zwrot w ciągu tygodnia. Wycofanie sesji czy zamówienia należy wykonać drogą emailową – używając tego samego adresu email, który był użyty przy zamówieniu.

Usługi, które oferujemy – tylko do celów rozrywkowych

WSZELKIE OPINIE, ODPOWIEDZI, PORADY, SUGESTIE, PRZEWIDYWANIA, INFORMACJE I/LUB INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MYANGELS SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE W CELACH ROZRYWKOWYCH.

 

Klienci nie powinni polegać na ani podejmować decyzji zdrowotnych, prawnych, finansowych lub innych w oparciu o porady udzielone przez Sebastiana Wasilewskiego. Zdecydowanie zaleca się, aby Nabywca szukający porady medycznej lub psychicznej osobiście skontaktował się z wykwalifikowanym specjalistą.

JEŚLI MYŚLISZ O SAMOBÓJSTWIE, JEŚLI MOŻESZ BYĆ ZAGROŻONENIEM DLA SIEBIE LUB INNYCH, LUB JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK NAGŁE POTRZEBY MEDYCZNE, PROSZĘ NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ POLICJĘ LUB SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W TWOIM OBSZARZE. 112 / 999 LUB INNE W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU ZAMIESZKANIA.

KORZYSTAJĄC Z USŁUG POTWIERDZASZ:

 

· Masz co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie możesz używać ani rejestrować się u Nas ani przekazywać nam żadnych danych osobowych. Wyjątkiem jest sesja uzdrawiająca dla dziecka zamawiana przez rodzica.

· Informacje, które przesyłasz w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe, dokładne i kompletne, a Ty będziesz utrzymywać i aktualizować te informacje w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, aby pozostały prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

 

· Nie będziesz przesyłać, przesyłać, przesyłać pocztą elektroniczną, publikować ani w inny sposób udostępniać za pośrednictwem strony/emaila: (a) jakichkolwiek wiadomości-śmieci, spamu lub niechcianych wiadomości e-mail lub ogłoszeń na tablicy ogłoszeń; (b) jakiekolwiek niezgodne z prawem, napastliwe, oszczercze, obraźliwe, groźne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, rasistowskie, szkodliwe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia materiały; (c) wszelkie informacje lub materiały, które naruszają prawa osób trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej i/lub prawa do prywatności; (d) wszelkie wirusy oprogramowania, konie trojańskie, robaki lub inne złośliwe aplikacje lub kody; lub (d) wszelkie informacje lub materiały, które mogą stanowić lub zachęcać do postępowania, które jest przestępstwem, wykroczeniem cywilnym lub w inny sposób narusza obowiązujące prawo.

 

· Nie będziesz naruszać żadnych obowiązujących praw, zasad, przepisów lub kodeksów etycznych.

· umożliwiamy przesyłanie plików pomiędzy Tobą a nami. Podczas otwierania takiego załącznika, Twoim obowiązkiem jest przeskanowanie plików za pomocą aplikacji antywirusowej.

 

· Nie będziesz podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani składać fałszywych oświadczeń dotyczących Twojego zdrowia lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem.

 

Polityka prywatności

 

Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim. Możemy bezimiennie podawać przykłady dotyczące zdrowia naszych klientów – nie podajemy żadnych informacji osobowych w tym przypadku. Staramy się zabezpieczać dane osobowych naszych klientów wszelkimi metodami.  

 

MyAngels nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za: (1) dokładność lub dostępność sesji; lub (2) jakiekolwiek szkody lub obrażenia wynikające lub związane z sesją i/lub wszelkimi opiniami, odpowiedzi, porady, prognozy, zalecenia, informacje i/lub inne usługi świadczone lub nie świadczone przez nas. MyAngels nie gwarantuje, że usługi będą nieprzerwane lub że będą terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Kontakt

+1 9099997710

bottom of page